SIOSTRY KOZIOŁ

Still life (ang.) – Martwa natura

W kolejności słuchania pojawiają się:
-altówka (viola)-  Michael Nyman „Time Lapse”  w aranżacji Ewy na altówkę
-ptaki
-głos Oli „Muszę przystopować trochę”
-ukraińska kołysanka  „Zakryta chata” śpiewana przez Olę

„Time Lapse” – w tłumaczeniu z ang. upływ czasu lub film poklatkowy (time – lapse movie) – technika pozwalająca zobaczyć procesy zbyt powolne dla ludzkiej percepcji.  Dzięki niej procesy trwające w rzeczywistości całymi godzinami, czy nawet dniami, można obejrzeć w kilkanaście sekund.

Ptaki -  symbol nieograniczonej wolności, sztuki i marzeń, zagadki świata i zagadki bytu,
 ewangeliczny przykład braku przywiązania do trosk doczesnych - nie sieją, nie orzą, a Bóg je karmi..
... bo słońce zbyt często zachodzi
i przez to nie zdążamy się nasycić chwilą, którą chciałoby się złapać.
 https://soundcloud.com/olinek/koziol-sisters

Still life jest realizacją na wystawę ART PARK SKIERNIEWICE - wystawę twórców ze Skierniewic.
Razem z siostrą urodziłyśmy się w Skierniewicach; ta praca jest naszą pierwszą próbą połączenia sił w wspólny utwór.

ENG
Still life

In order to listening occur:
-viola - Michael Nyman "Time Lapse" in the arrangement for viola by Ewa
-birds
- Ola's voice, "I have to slow down a little"
-Ukrainian lullaby sung by Ola

"Time Lapse" - in translation from English is a time-lapse movie - a technique which allows to see the processes too slow for the human perception. Thanks to it processes that are seen in  hours, or even days, can be seen in  few seconds.

Birds - a symbol of unlimited freedom, art and dreams, riddles and mysteries of the world of being,
Gospel example of the lack of attachment to worldly concerns - they do not sow, do not plow, and God feeds them.
We would like that everyone due to his views during hearing the music builts his imagined time-lapse movie: the flow of clouds over the city, the  growth of the flower, the self - growth from the childhood till now ....

... because the sunset happens too often
and we can not satisfy with the moment that we would like to catch.

 https://soundcloud.com/olinek/koziol-sisters

Still life is my and my sister first realisation where we work together on one piece .
It was presented on an exhibition ART PARK SKIERNIEWICE where artist from Skierniewice showed their works. We  both come from this small town, Ewa lives there.

Komentarze

Popularne posty