to hear

https://soundcloud.com/automatopoeia/ola-koziol-jeff


i do posłuchania

eksperyment z Jeffem Gburkiem z Poznania

EKSPERYMENT Z ZASIEWEM I GŁOSEM GALERIA MANHATTAN 11.01.-05.02.2013 / Experiment with sowing and the voice in Manhattan Gallery in Łódź

http://zasiew.blogspot.com/

 https://vimeo.com/68112178

BLOG DOKUMENTUJĄCY EKSPERYMENT Z ZASIEWEM I GŁOSEM
the blog where you can see all action

JA LODZERMENSZ 11.2012

ELgel 

to imię pochodzące ze złożenia liter EL którymi zaznacza się rejestracje łódzkich samochodów
 oraz  końcówki "gel"powstałej przez odjęcie liter "an" z angielskiego wyrazu "angel"(anioł) .
ELgel uwielbia poznawać  ludzi.
Postawił przed sobą krzesło, by zaprosić do rozmowy.
Każde nowe spotkanie bardzo przeżywa stąd te dźwięki w tle  będące biciem naszego serca.

ENG
This name comes  from the initials EL that cars in Lodz mark their registrations and the "gel" ending that is formed from the word "angel".
ELgel loves meeting people, as a face he has a mirrow.
He puts a chair in front of him to invite for a conversation.
Each new meeting is taken by him very emotional and serious that is why in the background you can hear the sound of his heart's bit.

przy montażu :-)KOCHAM WIEŚ /// Drzewce akcja artystyczna SKLEPOWA w sklepie SKLEP 2011

PL
Życie na wsi płynie swoim czasem, swoją hierarchią wartości odmienną od tej w mieście,
bo podporządkowaną naturze, porom roku. Zawsze w każdej wsi istnieje punkt centralny,
tzw. „serce”,czyli miejsce spotkań i pogaduszek jej mieszkańców.
W Drzewcach, wsi położonej niedaleko Lipiec Reymontowskich „sercem” wsi jest SKLEP.
Chciałam przyjrzeć się życiu chłopów dzisiaj. Zaingerować w ich świat, w którym wydawać
by się mogło, nic się nie dzieje, bo w Drzewcach tylko sklep, szkoła i krowa jest.
Zaingerować czy to jako pani sklepowa za kasą, czy to jako ludowa śpiewaczka.
Mieszkańcy Drzewiec okazali się być bardzo otwarci.
Z chęcią spotykali się, rozmawiali, recytowali swoje wiersze, częstowali owocami,
zapraszali w gości.
Wydaje mi się, że część z nich przez chwilę poczuła się ważna i komuś potrzebna.

ENG
Life floats on the village different as in in city, hierarchy of value is subordinated to the nature,
seasons of the year.
In every village there is a central point so called „ heart ” of the place where everyone
can meet and chat with others. In Drzewce the heart of the village is a STORE.
I wanted to observe life of fellow today. To interfer in their world where at first glance
nothing happens , because in Drzewce there is only a store, a school and a cow on the field nearby.
I wanted to interfere as a saleswoman and as a folkssinger .
The inhabitants were very opened. They met with me with pleasure, talked, recited own poems,
treat with fruits, invited to their houses. It showed me that part from them for a short time
felt important and wanted. Drzewce is a village situated near my hometown, 2011

chłopi/peasantry - movie 4:48s

zdj. Maciej Bohdanowicz, Artur Chrzanowski

 SKLEPOWA
шукаемо авангард - looking for the avant-garde - UKRAINA 09. 2012

шукаемо авангард - szukam awangardy
Akcja artystyczna zrealizowana podczas pleneru artystycznego na Ukrainie, nad Morzem Czarnym, w okolicach Bilgorodu.
Chodzę po okolicy z transparentem, nawiązując również poprzez ubranie (chustka na głowie, strój sportowy) do okresu socrealizmu.
Chodzenie po pustym miasteczku i plaży z napisem „szukam awangardy” wydaje się być dość absurdalnym pomysłem, ale przez niego udaje mi się "od razu" nawiązać kontakt z otoczeniem. Rozmowy, zaczepki.
Późniejszy etap to wklejenie haseł w zdjęcia. Mają nakłaniać ludzi do działania, do wcielania w życie ideii kreatywności, miłości bliźniego i otwartości na drugiego człowieka.Jest to swego rodzaju mój manifest artystyczny. (tu pokazuję wybór prac)

ENG
шукаемо авангард - looking for the avant-garde
Artistic action realized this summer during workshops in Ukraine, at the Black Sea, near Odessa. I walked around with a banner, referring also through clothes (headscarf, sportswear) to the period of socialism.
Walking through the empty town and the beach with the words "I'm looking for the avant-garde" seems to be quite an absurd idea.
Subtitles that I’ve clued in pictures are ike my artistoc manifest. With them I want to encourage people to act, to turn in force ideas of creativity, love neighbor and openness to others (here I show selection works). 


Make people to act

                                                           Knowledge is a case of action
     Everyone is creative and can change the world into the better one, 
as he the better understands
 

SABAKA - Ukraina 09. 2012
by zobaczyć film kliknij w link

SABAKA, 5:53s

 SABAKA

Na Ukrainie jest bardzo dużo bezpańskich psów. Wysokie, małe, chude, trochę grubsze, białe z czarną główką, łaciate, ryże, podpalane , z pięknymi ślepiami, które proszą o jedzenie, kundelki. Rozmnażają się w błyskawicznym tempie, kierowcy nawet nie widzą, kiedy przejechali po jakimś szczeniaku bawiącym się na ulicy. Tworzą grupy, które mają swoje rewiry, ponoć na jesieni będzie ich tyle, że połowa z nich zostanie uśmiercona…
Przed EURO 2012 władze Ukrainy "wysprzątały"ulice z bezpańskich psów.
Ale problem w dalszym ciągu nie jest rozwiązany.
Sabaka była to akcja artystyczna, którą zrealizowałam we wrzesniu 2012 na plenerze nad Morzem Czarnym na Ukrainie.
Narysowałam piaskiem psa w miejscu, gdzie wcześniej samochód rozjechał szczeniaka bawiącego się na ulicy.
Dźwięk dzwonka pojawia się za każdym razem, gdy po rysunku przejeżdża samochód.


ENG
Sabaka in ukrainian means" a dog".
In Ukraine there are a lot of stray dogs. They “tarnish” the landscape; homeless, usually hungry, they camp out on lawns, in parks, on squares in front of houses. They multiply in rapid motion and form into groups, which have their own districts. They are not aggressive but humble as every creature that needs support. Cities do not have shelters for animals, or any idea how to resolve the problem of homeless dogs. There is no money for sterilization program.
Before the EURO 2012 Ukraina “cleaned up” the city from stray dogs killing thousands of them. But the problem is not resolved.
After the Euro there still will be guests and stray dogs will “disturb”.
"Sabaka" was an artistic action that I realized this summer in September during workshops in Ukraine, at the Black Sea, near Odessa.
This dog I’ve drawn with sand in a place where a car smashed a puppy (there were so many that the driver had not even seen when he drived after a puppy playing on the street).
I thought that at least for the moment of drawing the image with sand I can perpetuate dog’s existence and show others once again the problem.
The sound of ring is repeated, whenever a car travel after the drawing.


SABAKI  NA UKRAINIE

cykl fotografii, Bilgorod, Ukraina
photografic series, Bilgorod, Ukraine