w o ł a n i e

"Pani to zaczęła, Bałtyk to (wołanie)   falami rozniesie po całym świecie.
 Fale, morza dadzą znać całemu światu"
 http://www.youtube.com/watch?v=8WQTuJBzqFU
***
Pejzaż nadaje znaczenie skrzydłom.
Na jurze k. Olsztyna były ikarowskie, mówiły  o wolności w ogóle.
Nad morzem zyskały wymiar duchowy.

fot. Dariusz Dąbrowski

Sprzątanie domu - Baszta Czarownic, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej; 07.03-05.04.2014

Ostatnie wydarzenia sceny politycznej wymuszają refleksję o rzeczywistości i istnieniu.
Początkowo chciałam nazwać swoją wystawę „czyszczenie domu”.
Czyszczenie jednak jest czynnością nerwową, ma w sobie jakiegoś rodzaju radykalizm, co niekoniecznie musi być dobre; sprzątanie natomiast - może być zajęciem mądrym i kontemplacyjnym. Pozostanę przy sprzątaniu domu traktowanym jako metaforyczne budowanie przestrzeni wewnętrznej nas samych. To skupienie na sobie wynikające z niezgody na obecny stan rzeczy w świecie – jego wygląd.
Chciałabym, by człowiek był bardziej świadomy swoich możliwości jako istota ludzka. Obecne kryzysy: polityczny, ekonomiczny, ekologiczny wynikają z kryzysu ludzkiego ducha. Trzeba przyjrzeć się naszej świadomości, czym jest zajęta, jak funkcjonuje a może jest w jakiegoś rodzaju dysfunkcji.
Trzeba koniecznie wzmocnić ducha. Trzeba posprzątać dom. Jeszcze raz zapytać o to, co zrobiliśmy przez całe to nasze na ziemi bytowanie, by odrzucić co niepotrzebne i przyjąć to, na czym można budować dalej. Jest to zawsze powrót do ożywczych źródeł bytu i jaźni.
By uzdrowicielska refleksja mogła zaistnieć na najgłębszych poziomach, musi się przejawić w przestrzeni, czystej przestrzeni, która jest naszym wspólnym dobrem. Podważyć stan obecny. Patrzeć, czuć, spotykać się, rozmawiać do późnych godzin nocnych, wspólnie, nie osobno. 
Siebie możemy zrozumieć jedynie w Innych.
Sprzątanie domu to próba przejścia w głąb, gruntowna i zasadnicza przebudowa nas samych u progu wojny a może bardziej i tylko Nowego Wspaniałego Millenium Ducha Ludzkiej Wspólnoty.

https://vimeo.com/88163114


performance na otwarcie wystawy  
http://www.youtube.com/watch?v=LUFAwyC3940

wiadomo, zapis nie pokaże do końca tych emocji jakie opanowały basztę.
Emocje opanowały i mnie samą.
Popiół, nad którym modliłam się śpiewem i krzykiem, poranił mi usta, tak, że nie byłam w stanie przez 2 następne dni jeść i pić bez uczucia bólu.

tu fotorelacja http://home.baltic-gallery.art.pl/portfolio/ola-koziol/


https://soundcloud.com/olinek/pie-zwyci-stwa

HUMANOID - CZYLI CZŁOWIEK PO CZŁOWIEKU; Konduktorownia, Częstochowa, 7- 21.02. 2014


performance "Pieśń o współczuciu" dedykowany czującym istotom
http://www.youtube.com/watch?v=NWDbN_GfYVc
Do performance uszyłam specjalny strój, chciałam mieć na czas jego trwania "tę"  zwierzęcą część na sobie. Nie było to dla mnie łatwe. Futro uszyłam z 3! starych futrzanych płaszczy, które zdobyłam specjalnie na tę okoliczność. Samo prucie i szycie było dla mnie wyzwaniem. Te wszystkie biedne zwierzęta, które nie miały życia.... przychodziły same do mojej wyobraźni.
Dla stworzenia zamkniętego pola posłużył mi popiół z roślin.


  I apologize all marine mammals and fish, reptiles and amphibians, and birds and terrestrial mammals for all  evil that I've inflicted onto them...
instalacja namiot do medytacji