PRZEPRASZAM

In the mean time PRZEPRASZAM has appeared and is acting :)

PRZEPRASZAM
Team of active art activists on many plains of the creative exploration - performance, sound installations, video art, social projects, animation of the culture, music, painting.
Tied at the beginning of 2015 in Łódź in Poland by Ola Kozioł and Suavas Lewy.

Przepraszam - zawiązany na początku 2015 w Łodzi przez Olę Kozioł i Suavasa Lewy, duet aktywny na wielu płaszczyznach twórczej eksploracji - performance, instalacje dźwiękowe, video-art, akcje społeczne, animacja kultury, muzyka, malarstwo i edukacja.
***************
W opozycji do wszechobecnego bezczelnego systemu zniewolenia próbujemy znaleźć czysty obszar, który zawiera to, na czym możemy oprzeć powód naszej egzystencji. Na nowo poczuć ziemię pod stopami, odnaleźć lub stworzyć sytuacje, bazujące na aktualnym stanie świadomości. Interesuje nas bezpośredni kontakt z otoczeniem, ku któremu kierujemy nasze działanie.
Fascynuje nas konkretna praktyka społeczno- kulturowa, która przez proces uświadamiania człowieka prowadzi do jego samo decydowania o miejscu zajmowanym w świecie.
Bo sztuka jest elementem codziennego życia, a nie działalnością wybranych ludzi. Każdy ma w sobie twórczy potencjał, dzięki któremu może przekształcać zastaną rzeczywistość.
Nie interesują nas martwe konwencje i estetyczne doznania zmysłowe, ponieważ przyjemność często bywa złudzeniem dobra i pozorem wolności. Działaniem dążymy do pozbywania się naleciałości kodów kulturowych, społecznych, strachu i kurczowego trzymania się zabezpieczeń.
Wierzymy w dobro, pierwotne piękno, miłość oraz, że szczęście i adoracja świata pochodzi ze zrozumienia własnego istnienia.


https://vimeo.com/przepraszam


08.05.2015/stop/18:00/stop/ Apoleika/stop/ wystawa jej prac /stop/ZONA/stop/ debiut "Przepraszam"/stop/Szklarnia Szkoły Filmowej w Łodzi

Komentarze

Popularne posty