18 rzek - jesień // 18 rivers - autumn - audio visual performance, Art Inkubator, Łódź

V Festiwal Musica Privata,  Art Inkubator, Łódź
Ola Kozioł - śpiew, liście
Suavas Lewy - gałąź strunowa, chordofon deskowy, patyczki, liście, głos
***
Koniec miasta. Nieliczni pozostali osiedlili się w sąsiedztwie rzek. Reorganizują swój byt poddając się rytmowi ziemi. Tworzą samowystarczalne kolonie pozbawione zwierzchniego nadzoru. Ważnym elementem jest wspólnotowa gędźba. Pełni ona rolę obrzędów w codziennych sprawunkach i służy do komunikowania się z przyrodą oraz spędzania wolnego czasu. Cechą charakterystyczna nowej kultury jest rozbudowany narząd słuchu. Wykształcił się on w kontrze do kultury wzroku będącej jedną z przyczyn upadku poprzedniego systemu.
Poprzez wyrównanie proporcji wszystkich zmysłów w procesie poznawczym zrozumienie, współodczuwanie i miłość stały się na powrót podstawą współistnienia.

18 rzek jest szeregiem  kompozycji podporządkowanych cyklowi pór roku.
www.przepraszam.eu

 The end of the city. The few remained and settled in the neighbourhood of rivers. They are reorganizing their existence submitting themselves to the rhythm of the earth. They constitute the self-sufficient settlements deprived of the superior supervision (form). An important component of the community is "gędźba". It performs the role of ceremonies in everyday chores and is used to communicate with nature and to spend free time.  An extended hearing organ is a characteristic feature of the new culture. It developed in the objection to the culture of eyesight, which was one of the causes of the collapse of the former system.
By leveling the proportion of all senses in the cognitive process, understanding, empathy and love became the base of coexisting again.

'18 rivers' is a series of compositions subordinated to the seasons' cycle.
www.przepraszam.eu


Komentarze

Popularne posty