sztandary ŚWIĘCI _Miłość na przedniej straży/ L’amour à l’avant-garde, OPS, Łódź

fot. Izabela Maciejewska, Artur Chrzanowski
Relacja człowiek - zwierzę to tematyka większości moich prac prezentowanych na wystawie.
Sztandary powstały na nią specjalnie. Wielkie podziękowania dla Bab Staropoleskich za współpracę!


Sztandary, 1,50 x 2,50 m, 2017
W ciągu minuty na świecie mordowane jest:
1.859.351 dzikich ryb
117.258  kur
72.841 ryb hodowlanych
5.535 kaczek
2.783 świń
2.246 królików
1.317 gęsi
1.290 indyków
1.120 owiec
915 kóz
623 krów
  
źródło:
http://thevegancalculator.com/animal-slaughter/

Miłość na przedniej straży/ L’amour à l’avant-garde to tytuł wystawy, w której bierze udział troje łódzkich artystów: Izabela Maciejewska, Ola Kozioł i Artur Chrzanowski. Jej przesłaniem jest wskazanie potrzeby zmiany samoświadomości ludzi XXI w., konieczności dialogicznej postawy wobec świata – relacji Ja-Ty – mówiąc słowami Martina Bubera, życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i naturą. Tytułowa miłość odnosi się bowiem do szerokiego rozumienia tego pojęcia – jako zasady poszanowania i empatii wobec wszelkich żywych istot.

Sztuka winna być skutecznym narzędziem w osiąganiu upragnionej harmonii w świecie, w akceptacji i miłości także wobec tego, co wydaje się niemożliwe do kochania. Szacunku dla planety, zamieszkujących ją wszystkich ludzi bez wyjątku, bez względu na płeć, pochodzenie, rasę, światopogląd, orientację religijną i seksualną oraz dla naszych „braci mniejszych”.


Dziś artyści poprzez swoje dzieła próbują powrócić do stanu, w którym nie zarysowały się jeszcze granice między „ja” i otoczeniem. Wskazać odbiorcom, że kontakt ze światem powinien opierać się na bezpośrednim uczestnictwie, poczuciu miłości i jedności wszystkiego, co żyje, zaś kontakty między ludźmi muszą wynikać z empatii, będącej warunkiem akceptacji. Namówić do ujrzenia bytu w innym świetle, dotarcia do stanu bezpośredniego jego oglądu, bez intelektualnej deformacji, osiągnięcia równowagi serca i rozumu. Porzucenia oddzielonego od reszty bytu „ja” i urzeczywistnienia swego związku z wszechświatem. Zestrojenia swej psycho-fizycznej energii z energią kosmiczną. Bycia „tu” i „teraz”. Poczucia wieczności czasu i przestrzeni. (Alicja Cichowicz)

Komentarze

Popularne posty