Mutant Goat - Nine Ladies - live act


Dopiero po ponad roku czasu mogłam odsłuchać tego nagrania. To bardzo trudne. Mutant Goat jest przeraźliwie smutny, przeraźliwie prawdziwy i przeraźliwie profetyczny ... Żadne inne działanie nie wysysa ze mnie tyle sił ile MG.
Kręgi kamienne w Anglii typu Stonehenge są całkowicie wyjałowione z "energii", przez którą zostały wybudowane. Andrew zawiózł nas w marcu do skromnego, schowanego w lesie Nine Ladies Circle, tam raczej turystów nie ma. Było zimno.

It took almost a year before I listened to the recording. It's very difficult. Mutant Goat is terribly sad, terribly real, and terribly prophetic ... No other action drains so much of my strength as the MG.
Stone circles as for example Stonehenge are completely sterilized from the "energy" through which they were built. Andrew drove us in march to the modest, hidden in the forest - Nine Ladies Circle. It was cold.

Komentarze

Popularne posty