CHLEB I SÓL / BREAD AND SALT 08.2012


 "Chleb i sól -podstawa pożywienia, a według wierzeń ludowych znanych w całej Polsce i Europie również substancje mające niezwykłe właściwości magiczne, oczyszczające, życiodajne (sól chroni od zepsucia, rozkładu), dobroczynne, ochronne.
Chleb i sól są kwintesencją życia. W tradycji i obyczaju polskim zajmują miejsce równorzędne i często występują razem jako ważne atrybuty w wielu różnych zwyczajach i obrzędach. (Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce; B.Ogrodowska).
Do Zbąszynia przyjechałam dokładnie rok temu za namową kolegi, który powiedział, że to serce Regionu Kozła. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to znaczy, a że moje nazwisko to Kozioł nie zastanawiałam się wiele. Od tego czasu przyjeżdżam tu coraz częściej. Wynika to z mojej fascynacji ludowością, koźlarską tradycją Zbąszynia oraz otwartością i serdecznością jego mieszkańców.
W Sercu chcę pokazać mój powrót do korzeni, mój "chleb i sól". Wydaje mi się, że każdy potrzebuje znaleźć swój korzeń, gdy rzeczywistość w jakiej żyjemy jest nieokreślona, dynamiczna, przeładowana informacjami. Ideałem by było gdybym zachęciła do jego szukania.
Najważniesza część wystawy to praca POLE ŚPIEWA. W galerii wyświetlona na całą ścianę, dźwięk roznosi się wszędzie.
Po raz pierwszy odważam się połączyć moją pasję do śpiewu tradycyjnego ze sferą wizualną.
POLE ŚPIEWA / FIELD SINGS  można zobaczyć i odsłuchać klikając w link

POLE ŚPIEWA
Pieśń ludowa komentuje życie. Prostymi słowami opowiada o tym co najważniejsze, o miłości i śmierci. Jest ustnym przekazem wydarzeń.
„Pole śpiewa” to opowieść o polskim pejzażu widzianym z okien pociągu.
Prosta zabudowa, pastwiska, łąki, lasy, prosta zabudowa, pastwiska, łąki, lasy.
Patrzenie na horyzont wprowadza w stan hipnozy.
Trzeba tylko się skupić, by usłyszeć jak ziemia zaczyna śpiewać. Głosy ludzi, którzy kiedyś „tu” mieszkali stają się coraz wyraźniejsze.
Zasłyszane pieśni wyśpiewywane w tym samym momencie, nakładając się na siebie potęgują wrażenie przestrzeni, w jakimś sensie odzwierciedlają duchowy charakter podziwianego krajobrazu.
Z czasem przestają być pieśniami śpiewanymi przez poszczególnych ludzi, a stają się jedną pieśnią pola.
Jagusia, Marysia, Jasiek to archetypy naszych postaw i zachowań.
Historie wyśpiewywane nie są historiami jednorazowymi, one dzieją się ciągle.
Poprzez „pole śpiewa” próbuję wyśpiewać rodzimy pejzaż w dosłownym tego słowa znaczeniu.
W dosłownym ponieważ to ja nadaję postaciom z pola głosu.

FIELD SINGS
Folks songs comment life.
With simple words they tell about the most important things, about love and death. They are oral transfer of events. "Field sings" is a story about polish landscape seen from train's window.
Simple buildings, pasture, grasslands, forests, simple buildings, pasture, grasslands, forests.
Looking on horizon let us into the condition of hypnosis.
It is necessary to concentrate only, in order to hear how earth begins singing.
Voices of people who have lived „ here ” become more and more clear.
With time songs sang by individual people become one field's song. In some meaning this effect mirrows spiritual character of admired landscape.
Jagusia, Marysia, Jasiek are archetypes of our postures and behaviour.
The stories that they sing are not one-time sang stories, they happen all the time.
With "pole śpiewa" I"m trying to "sing out" a polish landscape. I/m doing it in the verbatim meaning beacuse it is my voice that gives the voice to every character.
notatka z teorii słyszenia / sketch for the theory of hearing
Teoria słyszenia
Trwać w bezruchu.
Uciszyć hałas myśli.
Odrzucić hałas informacyjny.
Niczego sobie nie wyobrażać.
Niczego nie pożądać.
Niczego się nie bać.
Jak długo jesteśmy w stanie ciszy wytrzymać? Chciałam opisać pierwotne źródło siły.
Nie jest łatwo usłyszeć bicie własnego serca. Dlaczego więc powinniśmy go słuchać?
Instynktownie czuję, że tam znajdziemy lekarstwa na wszystkie choroby świata.
ENG
Theory of hearing :
Calm noise of thought.
Reject information’s noise.
Imagine nothing.
Covet nothing.
Fear nothing.
I wanted to describe primary source of power. It is not easy to hear ours heart's bit.
Why should we listen to it,? I feel instinctive, that there we find medicines on all world's diseases.W Zbąszyniu (pod Poznaniem) istniała kiedyś tradycja ogłaszania wszelkich wiadomości przez osobę jadącą na rowerze i dzwoniącą po mieście dzwonem, zainspirowana tą niestety nie praktykowaną już tradycją postanowiłam w ten sposób zaprosić mieszkańców Zbąszynia na moją wystawę "Chleb i sól", informacja pokazana była dodatkowo w lokalnej telewizji ZTK (dokumentacja:Ula Seifert)
TOWN ANNOUNCEMENT
Some time ago in Zbąszyń (a small town near Poznań) there was a tradition of shouting every new message by a person riding on a cycle and using big, city bell. Unfortunately, this way of announcing is not practised for a long time now. Inspired it this tradition I decided to invite inhabitants of Zbąszyń for my exhibition "Salt and bread", information was showed additional in local television. (cameraman: Ula Seifert)


STRACH / SCARECROW...to inspiracja naszymi polnymi strachami na wróble. Oprócz tych szmacianych są jeszcze strachy dźwiękowe. Są to strachy z puszek i butelek przymocowanych do kijków wbitych gdzieś w polu.
Komentarze

Popularne posty