KOCHAM WIEŚ /// Drzewce akcja artystyczna SKLEPOWA w sklepie SKLEP 2011

PL
Życie na wsi płynie swoim czasem, swoją hierarchią wartości odmienną od tej w mieście,
bo podporządkowaną naturze, porom roku. Zawsze w każdej wsi istnieje punkt centralny,
tzw. „serce”,czyli miejsce spotkań i pogaduszek jej mieszkańców.
W Drzewcach, wsi położonej niedaleko Lipiec Reymontowskich „sercem” wsi jest SKLEP.
Chciałam przyjrzeć się życiu chłopów dzisiaj. Zaingerować w ich świat, w którym wydawać
by się mogło, nic się nie dzieje, bo w Drzewcach tylko sklep, szkoła i krowa jest.
Zaingerować czy to jako pani sklepowa za kasą, czy to jako ludowa śpiewaczka.
Mieszkańcy Drzewiec okazali się być bardzo otwarci.
Z chęcią spotykali się, rozmawiali, recytowali swoje wiersze, częstowali owocami,
zapraszali w gości.
Wydaje mi się, że część z nich przez chwilę poczuła się ważna i komuś potrzebna.

ENG
Life floats on the village different as in in city, hierarchy of value is subordinated to the nature,
seasons of the year.
In every village there is a central point so called „ heart ” of the place where everyone
can meet and chat with others. In Drzewce the heart of the village is a STORE.
I wanted to observe life of fellow today. To interfer in their world where at first glance
nothing happens , because in Drzewce there is only a store, a school and a cow on the field nearby.
I wanted to interfere as a saleswoman and as a folkssinger .
The inhabitants were very opened. They met with me with pleasure, talked, recited own poems,
treat with fruits, invited to their houses. It showed me that part from them for a short time
felt important and wanted. Drzewce is a village situated near my hometown, 2011

chłopi/peasantry - movie 4:48s

zdj. Maciej Bohdanowicz, Artur Chrzanowski

 SKLEPOWA
Komentarze

Popularne posty