OBRAZ FLAGA / IMAGE FLAG 2011PL:
Referendum z 14 maja 1995 roku zmieniło narodową symbolikę Republiki Białorusi.
Dotychczasowa flaga biało – czerwono - biała utraciła swoje znaczenie w świetle prawa białoruskiego i została zastąpiona kolorami czerwonym i zielonym. Używanie flagi biało- czerwono- białej stało się nielegalne. Mimo to, jest to jedyna flaga, uznawana przez przeciwników rządów Łukaszenki za jedyny prawdziwy symbol Białorusi. Paradoksalnie Łódzki Klub Sportowy posiada taką samą symbolikę
jak Niezależna Republika Białoruska.
Praca ta, została zrealizowana wspólnie z Alexeiem Pilevichem
na Jubileuszową X Otwartą Wystawę w Łodzi 27.05. - 04.06. 2011r.
w przestrzeniach hali fabrycznej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jest naszym krzykiem i niezgodą na sprawiedliwość, to również nasz apel o pokój.
ENG:
The referendum on the 14th of May 1995 changed the national symbols of the Republic of Belarus. The current white - red - white flag has lost its meaning in the light of the Belarusian law and has been replaced into the colors red and green. Using flags white-red-white has become illegal.
Nevertheless it is still the only flag recognized by the Lukashenko government opponents as the only true symbol of Belarus.
Paradoxically Lodz Football Club use the same symbolics as the independent Republic of Belarus.
This work was emerged for the Jubilee Xth Open Exhibition in the factory in the Special Economic Zone in Łódź.
27.05. - 04.06. 2011. Is our cry and refusal to justice, it is also our call for peace.

Komentarze

Popularne posty