шукаемо авангард - looking for the avant-garde - UKRAINA 09. 2012

шукаемо авангард - szukam awangardy
Akcja artystyczna zrealizowana podczas pleneru artystycznego na Ukrainie, nad Morzem Czarnym, w okolicach Bilgorodu.
Chodzę po okolicy z transparentem, nawiązując również poprzez ubranie (chustka na głowie, strój sportowy) do okresu socrealizmu.
Chodzenie po pustym miasteczku i plaży z napisem „szukam awangardy” wydaje się być dość absurdalnym pomysłem, ale przez niego udaje mi się "od razu" nawiązać kontakt z otoczeniem. Rozmowy, zaczepki.
Późniejszy etap to wklejenie haseł w zdjęcia. Mają nakłaniać ludzi do działania, do wcielania w życie ideii kreatywności, miłości bliźniego i otwartości na drugiego człowieka.Jest to swego rodzaju mój manifest artystyczny. (tu pokazuję wybór prac)

ENG
шукаемо авангард - looking for the avant-garde
Artistic action realized this summer during workshops in Ukraine, at the Black Sea, near Odessa. I walked around with a banner, referring also through clothes (headscarf, sportswear) to the period of socialism.
Walking through the empty town and the beach with the words "I'm looking for the avant-garde" seems to be quite an absurd idea.
Subtitles that I’ve clued in pictures are ike my artistoc manifest. With them I want to encourage people to act, to turn in force ideas of creativity, love neighbor and openness to others (here I show selection works). 


Make people to act

                                                           Knowledge is a case of action
     Everyone is creative and can change the world into the better one, 
as he the better understands
 

Komentarze

Popularne posty