AKCJA SZTUKA / ACTION ART 05.2012

 AKCJA SZTUKA

była spontaniczną akcją pracowników i studentów łódzkiej ASP. 
Spontaniczną , o tyle że dzień wcześniej kierownik budowy poinformował mnie, że tylko następnego dnia rano możemy kopać, ponieważ zaraz wchodzi na ten teren z pracownikami.
Napis sztuka powstał na polu pomiędzy starym , a nowym, powstającym budynkiem akademii. 
W jakimś sensie stał się naszym/uczestników emocjonalnym "kamieniem węgielnym". 
Chciałam odejść od atmosfery napięcia powyborczego, wywołać twórczy ferment,
 zwrócić uwagę, że chodzi przede wszystkim o wolność sztuki, wolność tworzenia.
Nie ważne było dla mnie kto kopał, namawiałam dzień wcześniej i jeszcze tego samego dnia przed godziną 10 każdą napotkaną osobę.
Głównym celem działania była potrzeba zobrazowania idei, że tyko wspólnie możemy osiągnąć najwięcej, a że była to akcja symboliczna zostało wiele wolnego miejsca na niedopowiedzenia i mnogość interpretacji.
Symbol ma wiele znaczeń każdy zobaczy to, co będzie chciał.

ENG
Action SZTUKA / ART
building area near Fine Art Academy Łódź, 2012

It was a spontaneous action made together with students and the proffesors of my academy. Spontaneous, as the day before the chief of the structure informed me, that we can dig only the next day early in the morning, as later he enters on this field with his workers. The word ART was created on the field between old and new emerging buildings of our academy. It has become our /participants in some meaning emotional " corner-stone ". I wanted to depart from the atmosphere of the post-election tensions, evoke creative ferment,
pointed out that it’s all about freedom of art, freedom of creation.

Komentarze

Popularne posty