AKCJE BIAŁORUSKIE / BELARUSIAN ACTIONS 2011

Tera Angelus 1
aby obejrzeć film kliknij w poniższy link

TERA ANGELUS I,ASP ŁÓDŹ, 6:10s


Akcje białoruskie powstały wiosną 2011 kiedy A. był tuż przed obroną dyplomu na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP Łódź.
W chwili obecnej A. mieszka i pracuje w Łodzi. 
Udało się. :-)
***
Idea powstania wspólnej pracy zrodziła się z potrzeby serca i szczerego zamanifestowania istnienia
problemu zniewolenia, który dotyczy nie samej idei wolności ile osób obok nas.
Jak to możliwe, że w geograficznym centrum Europy wciąż łamane są prawa człowieka, 
prawa do wolności słowa, myśli, pracy, że nie obowiązuje wolność polityczna,
tolerancja, równość obywateli wobec prawa?
Czemu historia tak bardzo lubi się powtarzać?
Czy A. i jemu podobni mają możliwość wyboru?
Skrzydła są symbolem wolności, pragnieniem lotu.
Przecież nie można bać się marzyć. Może będziemy latać jak wróble, a nie jak orły,
ale będziemy latać.…

A może tak naprawdę jedyną rzeczą jaką posiadamy jest nasze własne życie
i nasz własny punkt widzenia (kwiecień 2011)
ENG:
A. is in Poland due to the scholarship - Konstanty Kalinowski Program, which is the largest aid program for young Belarusians who are unable to study in Belarus because of their political views.
Thanks to this scholarship A. could start studing at the Academy of Fine Arts
in Lodz two years ago.
The program takes care for the student only during the period of studies.
The idea of working together was born from the heart and sincere manifestation of the existence of slavery issue, which concerns not only the idea of freedom as freedom of people next to us.
How is it possible that in the geographical center of Europe human rights are still violated, the right to freedom of speech, thought?

Why does the history like repeating itself?
Do A. and his peers have a choice?
The wings are a symbol of freedom, the desire to fly.
We can not be afraid to dream. Maybe we'll fly like sparrows, not as eagles but we will fly ....

Or maybe the only thing that we have is our own life and our own point of view (April 2011)
aby obejrzeć film kliknij  w poniższy link
                                                   TERA ANGELUS II, 2:54s, Berlin

Komentarze

Popularne posty